Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivandematris

Skapad 2018-11-18 20:21 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 9 Svenska

Den här matrisen bygger på Skolverkets bedömningsstöd för skrivandedelen i svenskämnet.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Textens genre
Du försöker följa reglerna i genren men lyckas inte helt/glömmer vissa saker.
Du följer genrens regler exakt efter exemplet.
Du följer genrens regler men anpassar efter textens budskap och innehåll.
Följer genrens mönster och har ibland egna kreativa lösningar.
Textens helhet
Textens disposition är lite slumpartad.
Textens disposition är mer genomtänkt och fungerar ganska väl.
Textens disposition är tydlig, väl genomtänkt och fungerar väl.
Textens disposition är avancerad och samtidigt tydlig och mycket väl genomtänkt.
Rubriker
Rubriker finns (om de ska vara med enligt instruktionerna) och har anknytning till innehållet.
Eventuella rubriker täcker textens innehåll.
Eventuella rubriker täcker textens innehåll och väcker intresse.
Rubrikerna är kreativa men korrekta och anpassade för att öka mottagarens intresse.
Stycken
Du delar in texten i stycken.
Varje stycke har sitt eget innehåll eller tema.
Väl fungerande styckeindelning, ofta med tydliga kärnmeningar.
Variation på styckenas längd inspirerar läsningen och markerar deras olika tyngd.
Meningar
Meningarna är oftast rätt men är korta och innehåller aldrig bisatser.
Meningarna är rätt skrivna men korta och innehåller bara ibland bisatser.
Viss blandning av enkla och mer avancerade meningar.
Du varierar meningarna utifrån syfte, tänkta läsare och sammanhang.
Ord och uttryck
Du använder ofta talspråk. Använder ibland felaktiga ord. Varierar dig inte när du väljer ord.
Du använder oftast rätt ord på rätt ställe. Du varierar dig lite mellan olika ord och uttryck.
Du försöker använda ord som är mer komplicerade och som inte används i dagligt tal.
Ord och uttryck är väl valda och fungerar mycket bra i sitt sammanhang. Du är kreativ och omväxlande i dina ordval.
Stavning
Du stavar oftast rätt men vissa ord stavar du ALLTID fel, trots att de är rätt enkla.
Du prövar ibland lite svårare ord och stavar då oftast rätt.
Stavar rätt på allt, även svåra och ovanliga ord.
Samma som <-----
Tecken
Du använder oftast punkt, kommatecken, frågetecken, utropstecken på rätt sätt och börjar oftast ny mening med stor bokstav.
Du använder alltid punkt, kommatecken, frågetecken, utropstecken på rätt sätt och börjar alltid ny mening med stor bokstav och kommer oftast ihåg att använda stor bokstav när ordet är ett namn.
Du varierar mellan punkt, utropstecken, frågetecken och komma på ett lämpligt sätt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett lämpligt och kreativt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: