Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik i 4M

Skapad 2018-11-19 09:46 i Apelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Musik

Åk 4.
Musik

centralt innehåll, utdrag ur Lgr 11.
Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel givna melodier och ackordföljder.
Musikframträdanden.
Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
Ackordinstrument (främst gitarr - eget tillägg).
Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
Konstmusik, folkmusik och populärmusik från Sverige och deras musikaliska karaktärsdrag.

Förmågor:
att spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer.
att skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer.

undervisning/hur:
Spel på ackordinstrumentet gitarr.
Luciaframträdande Avslutningsframträdande (sommaravslutningen).

Nivå 1 Godtagbara kunskaper
Ny nivå
SJUNGA Förmåga att sjunga i olika former och genrer
Du deltar i gemensam sång.
Du deltar med säkerhet i gemensam sång.
SPELA Förmåga att spela i olika former och genrer
Du kan spela på gitarr i grupp och kan ta ackorden D, G och A7.
Du kan med säkerhet spela på gitarr i grupp och kan ta ackorden D, G och A7.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: