Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 1 ht åk4

Skapad 2018-11-19 11:20 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F Matematik
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Taluppfattning
Du kan säga, läsa, skriva och storleksordna tal upp till flera tusental.
Du har en god uppfattning av talens värde.
Tallinje Udda och jämnt
Du kan placera heltal på en tänkt tallinje samt avgöra om ett tal är jämnt eller udda
Du kan konstruera egna tallinjer med rätt proportioner och värden.
Addition och subtraktion
Du kan addera och subtrahera fyrsiffriga tal och känner dig ganska säker då du räknar.
Du har inga som helst svårigheter med att addera och subtrahera fyrsiffriga tal, du kan även räkna med ännu större tal.
Följa matematiska resonemang samt bedöma rimloigheten i svaret
Du kan oftast visa hur du tänker när du räknar ut tal. Du funderar över svaret för att se om det är rimligt.
Du behärskar det matematiska språket och kan göra uträkningar, till och med i flera steg,
Se samband mellan addition och subtraktion och förstå hur likhetstecknet används
Du förstår sammanhangen mellan addition och subtraktion, samt likhetstecknets betydelse.
Du har god förståelse för sammanhangen mellan addition och subtraktion, samt likhetstecknets betydelse.
Geometri
Du känner dig säker då du ska mäta längder. Du kan uppskatta längder och växla mellan olika längdenheter.
Du är säker både på att mäta och uppskatta längder samt växla mellan olika längdenheter.
Geometriska figurer
Du kan namnge och rita de vanligaste tvådimensionella och tredimensionella geometriska figurerna och du är noggrann då du ritar figurer.
Du kan namnen på många geometriska figurer och använder dina kunskaper.
Begrepp i geometri
Du förstår de geometriska begreppen sida, hörn, längd och bredd samt kan räkna ut omkretsen.
Du använder dig av de geometriska begreppen sida, hörn, längd och bredd då du pratar om geometriska figurer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: