👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HABLAR "De campamento"

Skapad 2018-11-19 13:20 i Iggesunds skola Hudiksvall
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll & Ord
Du visar ännu inte att du kan berätta om en person så att en spansktalande person förstår.
Du visar att du kan använda ord, enkla fraser och meningar när du berättar om en dig själv och behärskar dessa ganska väl.
Du visar att du med viss säkerhet kan använda fraser och meningar när du berättar om dig själv. Du försöker bygga ut dina meningar.
Du visar att du med säkerhet kan berätta om dig själv. Du bygger ut dina meningar. Du försöker utveckla innehållet så mycket du kan.
Form
Ditt språk är svårt att förstå för en spansk-talande person eller du talar för lite för att det ska vara möjligt att bedöma formen. Du gör ännu inga förbättringar i ditt språk.
Du berättar om en person där du försöker använda passande verb i olika tempus. Ditt språk går att förstå även om det innehåller oklarheter. Du kan göra enstaka enkla förbättringar i ditt språk.
Du kan berätta om ett läger och använder passande verb i olika tempus med viss säkerhet. Ditt språk är på väg att bli ganska korrekt. Du göra enkla förbättringar i ditt språk.
Du kan berätta om ett läger och använder passande verb i olika tempus med säkerhet. Ditt språk är ganska korrekt och relativt varierat. Du göra enkla förbättringar i ditt språk. Du anpassar språket i någon mån till syfte, mottagare och situation.
Uttal, intonation & flyt
Ditt uttal och din intonation försvårar förståelsen.
Ditt uttal är bra, men innehåller några uttalsfel. Din intonation är godtagbar och du är på väg att få flyt i ditt språk.
Du är på god väg att behärska de spanska uttalsreglerna. Din intonation och ditt flyt är relativt bra.
Du följer reglerna vad gäller uttal och intonation. Du har ett bra flyt.
Strategier
Du vet inte vad du ska göra om du kommer av dig, eller du pratar på svenska eller engelska.
Du kan använda någon strategi om du kommer av dig.
Du kan använda några olika strategier om du kommer av dig.
Du kan använda flera olika strategier om du kommer av dig.