Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1

Skapad 2018-11-19 16:33 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Grundskola 1 Matematik

Taluppfattning och tals användning

  • Ma  1-3   Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  • Ma  1-3   Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  • Ma  1-3  
  • Ma   3   Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  • Ma   3   Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Nivå 1
Du är på väg mot målet
Nivå 2
Du har nått målet
Nivå 3
Du har nått målet mycket väl
Aspekt 1
Koppla antal till siffra
Du kan till viss del koppla antal till siffra.
Du kan koppla antal till siffrorna 0-20.
Du kan koppla antal till siffrorna upp till 100.
Ny aspekt
Ramsräkna framåt och bakåt till 20
Du kan ramsräkna framåt och bakåt till 5.
Du kan ramsräkna framåt och bakåt till 20.
Du kan ramsräkna framåt och bakåt till 100.
Ny aspekt
Ordningstalen upp till 10.
Du kan några av ordningstalen upp till 10.
Du kan fler än 5 av ordningstalen upp till 10.
Du är säker på ordningstalen upp till 10.
Ny aspekt
Udda och jämna tal
Du kan med hjälp benämna udda och jämna tal upp till 10.
Du kan benämna udda och jämna tal upp till 10.
Du är säker på udda och jämna tal upp till 100.
Ny aspekt
Förstå positionssystemet. Använda begreppen tiotal och ental.
Du kan tiotal och ental med hjälp av vuxen och konkret material.
Du förstår och kan använda tiotal och ental.
Du är säker på tiotal och ental och till viss del även hundratal.
Ny aspekt
Addition 0-10
Du kan addition 0-10 med stöd av konkret material.
Du kan addition 0-10 med huvudräkning.
Du har automatiserat additionstabellen 0-10.
Ny aspekt
Addition 0-20 utan tiotalsövergång.
Du kan addition 0-20 med stöd av konkret material.
Du kan addition 0-20 och använder t ex strategin 2+2=4 och vet då att 12+2=14.
Du har automatiserat addition 0-20 utan tiotalsövergång.
Ny aspekt
Subtraktion 0-10
Du kan subtraktion 0-10 med stöd av konkret material.
Du kan subtraktion 0-10 med huvudräkning.
Du har automatiserat subtraktion 0-10.
Ny aspekt
Subtraktion 0-20 utan tiotalsövergång
Du kan subtraktion 0-20 med stöd av konkret material.
Du kan subtraktion 0-20 och använder t ex strategin 4-2=2 och vet då att 14-2=12.
Du har automatiserat subtraktion 0-20 utan tiotalsövergång.

Geometri

  • Ma  1-3   Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  • Ma  1-3   Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  • Ma   3   Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  • Ma   3   Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Nivå 1
Du är på väg mot målet
Nivå 2
Du har nått målet
Nivå 3
Du har nått målet mycket väl
Ny aspekt
Namnge och rita cirkel, kvadrat, rektangel, triangel.
Du kan rita och namnge några av formerna cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Du kan rita och namnge formerna cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Du kan rita, namnge, beskriva och jämföra formerna cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Ny aspekt
Tid Hel timma ( analog)
Du kan med stöd läsa av hel timma.
Du kan läsa av hel timma.
Du kan läsa av hel och halv timma.
Ny aspekt
Uppskatta och jämföra längd
Du kan med hjälp uppskatta sträckors längd: största/minsta, kortaste/längsta
Du kan uppskatta sträckors längd: största/minsta, kortaste/längsta
Du kan uppskatta sträckors längd: största/minsta, kortaste/längsta och kan använda måttenheten meter

Samband och förändringar

  • Ma  1-3   Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
Nivå 1
Du är på väg mot målet
Nivå 2
Du har nått målet
Nivå 3
Du har nått målet mycket väl
Ny aspekt
Begreppen dubbelt och hälften
Du kan dubbelt och hälften i talområdet 0 - 10 med hjälp av konkret material.
Du kan dubbelt och hälften i talområdet 0-10.
Du kan dubbelt och hälften i högre talområden. T ex 0-20 och hela tiotal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: