Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell åk 9

Skapad 2018-11-20 09:04 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 9 Svenska

Novell

E
C
A
Innehåll
Eleven skriver en novell med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt enkla berättargrepp. Textens berättarperspektiv är i huvudsak konsekvent.
Eleven skriver en novell med utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp. Textens berättarperspektiv är konsekvent.
Eleven skriver en novell med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt välutvecklade berättargrepp. Textens berättarperspektiv är konsekvent.
Struktur
Novellen har en i huvudsak fungerande struktur med en dramaturgi som har en enkel uppbyggnad. (Det finns en inledning, en vändpunkt och en avslutning.)
Novellen har en relativt väl fungerande struktur med en dramaturgi som har en relativt komplex uppbyggnad. (Det finns en inledning, en vändpunkt och en avslutning som samspelar.)
Novellen har en väl fungerande struktur med en dramaturgi som har en komplex uppbyggnad. (Det finns en effektiv inledning, en tydlig konflikt, en vändpunkt som samspelar väl.)
Språk
Enkelt ordval. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Blandar tempus till viss del. Följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken, stavning och grammatik.
Varierat ordval som passar novellen. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Använder korrekta tempusformer relativt väl. Följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken, stavning och grammatik.
Träffande, varierat och specifikt ordval som passar innehållet i novellen väl. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Använder korrekta tempusformer väl. Följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken, stavning och grammatik.
Respons
Du har gett respons utifrån mallen.
Din respons visar att du förstått din kamrats novell och ger bra återkoppling.
Din respons visar att du förstått din kamrats novell på ett utmärkt sätt och din återkoppling är verkligen konstruktiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: