Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal - lärandematris för själva texten

Skapad 2018-11-20 12:07 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 7 – 9 Svenska
Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Tes, fakta, exempel
Du presenterar en tes. Din presentation innehåller fakta och exempel som är relevanta för ditt ämne
Du presenterar en tydlig tes. Du ger en kort bakgrund till ditt ämne. Din presentation innehåller fakta och exempel som relevanta för ditt ämne.
Du presenterar en tydlig tes. Du ger en utvecklad bakgrund till ditt ämne. Din presentation innehåller fakta och flera exempel som relevanta för ditt ämne.
Argumentation
Argument och motargument
Du har ett par tydliga och relevanta argument. Du har ett relevant motargument som du bemöter på ett relativt bra sätt.
Du har några tydliga och relevanta argument. Du har minst ett relevant motargument som du bemöter på ett relativt genomtänkt sätt. Din argumentation är relativt genomtänkt.
Du har flera tydliga och relevanta argument Du har minst ett relevant motargument som du bemöter på ett genomtänkt sätt. Din argumentation är väl genomtänkt.
Struktur/disposition
  • Sv  E 9
Du har en röd tråd med fungerande inledning, argumentation och avslutning.
Du har en tydlig röd tråd, med tydlig inledning, bestämd argumentation och medveten avslutning.
Du har en tydlig röd tråd med tydlig och intresseväckande inledning, bestämd argumentation och medveten avslutning. Du binder samman talets tre delar på ett naturligt sätt.
Struktur
Styckeindelning och markering
  • Sv  E 9
Jag försöker dela in texten i stycken.
Jag använder för det mesta fungerande styckeindelning. Jag markerar styckena med blankrad eller indrag.
Jag använder styckeindelning på ett fungerande sätt. Jag markerar styckena med blankrad eller indrag.
Textbindning
  • Sv  E 9
Jag använder enkel textbindning genom sambandsord (t.ex. och, men, när).
Jag använder utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord (t.ex. eftersom, därför att). Jag skriver korta och långa meningar för att variera texten och skapa ett bra flyt.
Jag använder välutvecklad och varierad textbindning. Jag skriver korta och långa meningar för att medvetet variera texten och skapa tempo ett bra flyt.
Språk
Meningsbyggnad
  • Sv  E 9
Meningsbyggnaden är i huvudsak rätt.
Meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak rätt.
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker.
Ordval
  • Sv  E 9
Jag upprepar ibland ord och startar meningar på liknande sätt.
Jag använder ord som är passande till texttypen och varierade. (Meningarna börjar på olika sätt. Orden som jag använder passar ihop med textens innehåll.)
Jag använder ord som är passande till texttypen och varierade så att texten blir nyanserad och detaljrik. (Meningarna börjar på olika sätt. Orden som jag använder passar ihop med textens innehåll.)
Skrivregler
Skiljetecken
  • Sv  E 9
Jag använder oftast stora skiljetecken (punkt, kommatecken, utropstecken och frågetecken) på ett fungerande sätt.
Jag använder skiljetecken på ett fungerande sätt.
Jag använder skiljetecken på ett väl fungerande sätt (t ex kommatecken vid en inskjutande bisats).
Stavning
  • Sv  E 9
Jag gör vissa stavfel som inte stör förståelsen.
Jag gör få stavfel.
Jag gör ytterst få stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: