👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 1-3 Musik - Bedömningsstöd

Skapad 2018-11-20 15:48 i Furulunds skola F-6 Partille
Grundskola 1 – 3 Musik
Saknas underlag
På god väg
Godtagbara kunskaper
Sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  E 6
Instrumentspel
Eleven deltar i ensemblespel och har förmågan att hålla en instrumentstämma med stöd av gruppen.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Ensamblespel
Eleven deltar i ensemblespel och har förmågan att hålla en instrumentstämma med stöd av gruppen.
 • Mu
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Symboler, Byggstenar och Notation
Eleven deltar i aktiviteterna där både ledarskap, avläsning och lyssnande ger förutsättning för eget musicerande och ensemble.
 • Mu  1-3
Digitala verktg
Eleven utvecklar kunskap i att använda digitalt ljud- och musikskapande.
 • Mu  E 6
Skapa, gestalta, framföra
Eleven kan utifrån givna musikaliska idéer och enkla musikaliska mönster pröva att skapa musik med hjälp av röst, instrument och kropp.
 • Mu  1-3
Eleven deltar i imitations- och improvisationsövningar och olika typer av musikaliska gestaltningar
 • Mu  1-3
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
 • Mu
 • Mu  E 6
Musikens funktioner
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser och hur musiken kan påverka människor.
 • Mu  1-3
Dessutom kan eleven ge exempel på sånger som passar vid olika tillfällen.
 • Mu  1-3
Instrumentkännedom
Eleven kan ge exempel på olika instrument, hur de låter och ser ut.
 • Mu  1-3