Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapsöversikt i Läsa Svenska som andra språk, kunskapskrav åk 9

Skapad 2018-11-21 06:09 i Hallsta skola Norrtälje
Kunskapskrav i Läsa ämnet svenska som andra språk, årskurs 7-9
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Kunskapsmatris Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att; läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,, välja och använda språkliga strategier,

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du läser skönlitteratur och sakprosatexter med
flyt
gott flyt
mycket gott flyt
Du väljer och använder lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt och effektivt sätt
Du visar läsförståelse som är
grundläggande
god
mycket god
Du gör sammanfattningar av olika texters innehåll som är
enkla
utvecklade
välutvecklade
Du kommenterar centrala delar med... koppling till tidsaspekter och orsakssamband och andra texter
... viss...
... relativt god...
... god...
Du tolkar och för resonemang som är... underbyggda om budskap i olika verk, som är tydligt framträdande... utifrån egna erfarenheter, referensramar, livsfrågor och omvärldsfrågor
enkla och till viss del ....
utvecklade och relativt väl ...eller kan läsas mellan raderna
välutvecklade och väl ... kan läsas mellan raderna eller är dolda
Du för resonemang som är... om verket med kopplingar till dess upphovsman
enkla
utvecklade
utvecklade och nyanserade
Du drar slutsatser som är ... om samband mellan verk och upphovsman (om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har kommit till i)
till viss del underbyggda
relativt väl underbyggda
väl underbyggda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: