Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9. Biologi Evolution och genetik

Skapad 2018-11-21 09:27 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Biologi
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap
-ta ställning
Du kan med enkla motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor. Du för till viss del diskussionerna framåt.
Du kan med utvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor. Du för diskussionerna framåt.
Du kan med välutvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor. Du för diskussionerna framåt och fördjupar/breddar dem.
Begrepp
-beskriva/förklara
Du har grundläggande kunskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier, tex evolutionsteori.
Du har goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av bilogins begrepp, modeller och teorier, tex evolutionsteori.
Du har mycket goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier, tex evolutionsteori.
Begrepp
-reonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang (hälsa, sjukdom, ärftlighet, människokroppens byggnad och funktion).
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang (hälsa, sjukdom, ärftlighet, människokroppens byggnad och funktion).
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang (hälsa, sjukdom, ärftlighet, människokroppens byggnad och funktion).
Begrepp
-historik
Du kan beskriva och ge exempel på några upptäckter och deras betydelse för männsikors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter och deras betydelse för männsikors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några upptäckter och deras betydelse för männsikors levnadsvillkor.
Kunskap
-söka/granska information
Du kan söka information och använda olika källor. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information och använda olika källor. Du för utvecklade och reletivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information och använda olika källor. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Kunskap
-förmedla
Du kan i huvudsak använda dina kunskaper för att skapa enkla texter/framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. Din dokumentation är enkel.
Du kan relativt väl använda dina kunskaper för att skapa utvecklade texter/framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp. Din dokumentation är utvecklad.
Du kan använda dina kunskaper för att skapa välutvecklade texter/framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp. Din dokumentation är välutvecklad.
Undersökningar
-genomförande
Du kan genomföra Din dokumentation är enkel.undersökningar och bidra till att formulera enkla frågor/planeringar, samt använda utrustningen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra undersökningar och formulera enkla frågor/planeringar, som efter någon bearbetning går att arbeta utifrån, samt använda utrustningen på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra undersökningar och formulera enkla frågor/planeringar, som går att arbeta utifrån, samt använda utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Undersökningar
-slutsatser
Du drar enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller/teorier. Du för enkla resonemang kring resultatets rimlighet och bidrar till att ge förslag till förbättringar.
Du drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller/teorier. Du för utvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag till förbättringar.
Du drar välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller/teorier. Du för välutvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag till förbättringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: