Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material åk 9

Skapad 2018-11-21 10:04 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Kemi

FÖRMÅGA ATT GRANSKA INFORMATION OCH KOMMUNICERA

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Söka och använda information med trovärdiga källor
Kan med viss hjälp söka och använda relevant information.
Söker och använder relevant information.
Söker och använder relevant information på ett väl fungerande sätt.
Skapa texter och andra framställningar
Skapar enkla texter eller andra framställningar med viss anpassning till syftet.
Skapar utvecklade texter eller andra framställningar med relativt god anpassning till syftet.
Skapar välutvecklade texter eller andra framställningar med god anpassning till syftet.

FÖRMÅGA ATT GENOMFÖRA UNDERSÖKNINGAR

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3

FÖRMÅGA ATT ANVÄNDA BEGREPP, MODELLER OCH TEORIER

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Använda naturvetenskapliga begrepp
Visar till viss del förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar relativt god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Beskriva samband om kemikalier och kemiska processer i vardag och samhälle
Visar på enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Visar på förhållandevis komplexa samband, förklarar och visar på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Visar på komplexa samband, förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Föra resonemang om miljöpåverkan och åtgärder för hållbar utveckling
För enkla och till viss del underbyggda resonemang och visar på några åtgärder.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
Beskriva centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse.
Kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse.
Kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: