Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik - bedömning för argumenterande eller informerande text och tal.

Skapad 2018-11-21 10:39 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Bedömningsmatris för skriftligt manus till ett argumenterande eller informerande tal samt framförande.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
NIvå 4
SKRIVA
1) Skriva ett informerande eller argumenterande tal. a) Hur väl du kan anpassa din text b) Hur väl du får fram dina tankar och åsikter
  • Sv
Du har svårt att skriva olika typer av texter utifrån dess struktur och innehåll
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
FORMULERA SIG I TAL OCH SKRIFT
2) Hålla ett muntligt tal a) Hur väl du kan anpassa ditt språk b) Hur väl du kan framföra dina tankar och åsikter
  • Sv
Du har svårt att förbereda och genomföra ett muntligt framförande utifrån dess struktur och innehåll
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
MUNTLIG INTERAKTION
1) Gruppdiskussioner a) delta b) kommentera andra c) utveckla tankar d) föra samtalet vidare
Du har svårt att delta aktivt i en gruppdiskussion och ställer inga frågor/ger kommentarer/för diskussionen framåt
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
RESPONS
Ge kamratrespons Ta emot och göra bearbetningar/förbättringar
Du har svårt att ge respons och att göra egna bearbetningar och förbättringar
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
ENGAGEMANG
Du har svårt att engagera dig och fokusera på uppgiften
Du kan till viss del engagera dig i och fokusera på uppgiften
Du kan till stor del engagera dig i och fokusera på uppgiften
Du kan engagera dig i och fokusera på uppgiften på ett bra sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: