Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 9: Muntlig förmåga

Skapad 2018-11-21 11:38 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Engelska

Matris som avses att användas för bedömning av muntlig elevproduktion.

Innehåll

E
C
A
Begriplighet och tydlighet
Uttrycker sig enkelt och begripligt.
Uttrycker sig tydligt.
Uttrycker sig tydligt.
Fyllighet och variation
Olika exempel och perspektiv.
Uttrycker sig enkelt, gör enkla förbättringar.
Uttrycker sig relativt varierat, gör välgrundade förbättringar
Uttrycker sig relativt varierat, gör välgrundade förbättringar
Sammanhang och struktur
Uttrycker sig relativt sammanhängande
Uttrycker sig relativt sammanhängande
Uttrycker sig sammanhängande
Anpassningar
Anpassningar till syfte, mottagare och situation
I någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Viss anpassning till syfte, mottagare och situation

Språk och uttrycksförmåga

E
C
A
Kommunikativa strategier
-för att utveckla och föra samtalet vidare -för att lösa språkliga problem, genom t.ex. omformuleringar, förklaringar och förtydliganden.
Använder i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. Bearbetar och gör enkla förbättringar av egna framställningar.
Använder fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Bearbetar och gör välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Använder väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. Bearbetar och gör välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Flyt och ledighet
Uttrycker sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Uttrycker sig tydligt och med visst flyt.
Uttrycker sig tydligt och med flyt.
Omfång, variation, säkerhet
-Vokabulär, fraseologi och idiomatik -Uttal och intonation -grammatiska strukturer
Enkel vokabulär med inga eller få fraser/idiomatiska uttryck. Enkelt, med begripligt uttal och/eller brister i intonation. Grammatiska brister som inte stör förståelsen av helheten.
Vissa brister i vokabulär och inga eller få fraser/idiomatiska uttryck. Vissa brister i uttal och intonation Vissa grammatiska brister.
Varierad vokabulär, behärskar fraser och idiomatiska uttryck. Bra uttal och intonation. Få grammatiska fel, som inte stör framställningen.
Anpassning
Anpassningar till syfte, mottagare och situation
I någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: