Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Podcast medeltiden

Skapad 2018-11-21 15:01 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola

Medeltiden podcast

E
C
A
Skönlitterära verk
Eleven diskuterar översiktligt innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
Eleven diskuterar översiktligt innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk. Eleven ger exempel på och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Eleven diskuterar översiktligt innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk. Eleven ger exempel på och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Framförande
Eleven kan i förberedda samtal och diskussioner muntligt förmedla egna tankar och åsikter med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydlig urskiljbar. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan i förberedda samtal och diskussioner muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt och med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan i förberedda samtal och diskussioner muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt och med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: