Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi -Vatten ht 18

Skapad 2018-11-21 15:40 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 4 Kemi
Nivå 1
Lägsta nivå för att bli godkänd.
Nivå 2
Nivå 3
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om vatten och kretslopp på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om vatten och kretslopp så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om vatten och kretslopp diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel på och beskriver hur saker hänger ihop i materian. Du använder kemins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materian på ett utvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materian på ett välutvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett mycket bra sätt.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur vatten fungerar.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur vatten fungerar.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur vatten fungerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: