Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht 2018 Algebra

Skapad 2018-11-22 08:56 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Bedömningsmatris som visar de förmågor i matematik du visat i arbetsområdet Algebra på att förstå och förmulera uttryck, lösa och på egen hand skapa ekvationer utifrån olika frågeställningar. Kunna se och förstå mönster samt formulera formler utifrån mönstret. Förmågorna som bedöms i matematik är: problemlösning, begrepp, metod, resonemang, kommunikation. Innehållet som bedöms finner du i planeringen se classroom.
Grundskola 8 Matematik

Bedömningsmatris som visar de förmågor i matematik du visat i detta arbetsområde Förmågorna som bedöms i matematik är:
problemlösning, begrepp, metod, resonemang, kommunikation.
Kunskapsinnehållet hittar du i planeringen se classroom.

Ej ännu uppnåt E
E
C
A
Begrepp
Har kunskaper om matematiska begrepp. Visar det genom att: •använder begreppen i (välkända, bekanta, nya) sammanhang •beskriver olika begrepp med matematiska uttrycksformer (ex. bild, ord, formel) •använder olika uttrycksformer för att beskriva begrepp samt resonera kring hur begreppen relaterar till varandra.
på en grundläggande nivå i välkända sammanhang i huvudsak fungerande
på en god nivå i bekanta sammanhang relativt väl fungerande
på en mycket god nivå i nya sammanhang väl fungerande
Metod
Väljer och använder matematiska metoder med anpassning till sammanhanget. För att lösa rutinuppgifter inom: • Algebra
i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning tillfredställande resultat
ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning gott resultat
ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning mycket gott resultat
Problemlösning
Problemlösning •Du väljer och använder strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär •Du formulerar matematiska modeller som tillämpas i sammanhanget.
i huvudsak fungerande sätt anpassning till viss del bidra till att formulera
relativit väl fungernade sätt förhållandevis god anpassning formulerar efter någon bearbetning
väl fungerande sätt god anpassning att formulera
Resonemang
För resonemang om: •val av tillvägagångssätt •om resultatets rimlighet •och ger förslag på alternativa tillvägagångssätt. För och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument som för resonemangen framåt.
enkla och till viss del underbyggda resonemang bidra till att ge något förslag enkla resonemang till viss del för resonemanget framåt
utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang ge något förslag utvecklande resonemang för resonemanget framåt
välutvecklande och väl underbyggda resonemang ge flera förslag välutvecklande resonemang för resonemanget framåt och fördjupar och breddar dem
Kommunikation
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt genom att använda: •symboler, •algebraiska uttryck, •formler, *tabeller …och andra matematiska uttrycksformer anpassade till syfte och sammanhang.
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning
ändamålsenligt sätt förhållandevis god anpassning
ändamålsenligt och effektivt sätt god anpassning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: