Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner 2018 8c

Skapad 2018-11-22 15:24 i Hälsinggårdsskolan Falun
En matris för att jobba med världsreligioner
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

Övergripande matris med kunskapskraven för ämnet religion

Ej nått kunskapskraven. Ej behandlat förmågan.
E
C
A
Grundläggande kunskaper
Eleven har (...) kunskaper om judendom och islam
grundläggande
goda
mycket goda
Centrala tankegångar
Eleven visar sin kunskap genom att (...) centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
beskriva
förklara och visa på samband mellan
förklara och visa på samband och generella mönster
Likheter-skillnader
Eleven för (...) resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
Religion/samhälle
Eleven kan undersöka hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och beskriver (...) samband med (...) underbyggda resonemang.
enkla enkla och till viss del
förhållandevis komplexa utvecklade och relativt väl
komplexa välutvecklade och väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: