Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstiderna - vintern

Skapad 2018-11-22 19:02 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Bedömning från planeringen av Årstiderna.
Grundskola 1 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Osäker
Säker
Förmågan att analysera
Betyder din förmåga att kunna beskriva och förklara t.ex. likheter och skillnader, för- och nackdelar, orsaker och konsekvenser.
Kan på ett enkelt sätt, ibland med hjälp av frågor från vuxen, beskriva vad som händer under årstiden (natur, djur och väder) samt kan med stöttning förklara för- och nackdelar med årstiden.
Kan på ett enkelt sätt beskriva och förklara vad som händer under årstiden (natur, djur och väder). Kan enkelt förklara för- och nackdelar med årstiden.
Begreppslig förmåga
Betyder din förmåga att känna till och använda begrepp inom arbetsområdet.
Använder några av de begrepp vi lärt oss på rätt sätt när du beskriver årstiden.
Använder ett flertal begrepp på rätt sätt när du beskriver och förklarar årstiden.
Reflektionsförmåga
Betyder din förmåga att kunna reflektera och diskutera.
Du kan med stöttning reflektera och diskutera.
Du kan på egen hand reflektera och diskutera.

Utvärdering

  • NO   3   Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  • NO   3   I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  • NO   3   Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  • SO   3   Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  • SO   3   Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Osäker
Säker
Månaderna
Kan namnge årstidens månader..
Högtider
Kan berätta om olika högtider/traditioner vi firar och varför.
Natur
Har viss kännedom om vad som händer i naturen under årstiden.
Djur
Har viss kännedom om vad djur och fåglar gör under årstiden.
Näringskedjor
Kan förklara enkla näringskedjor och se dess samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: