Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digital

Skapad 2018-11-23 10:13 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Student need to know useful terminology when it comes to the new technology
Grundskola 8 – 9 Engelska

Digital

Rubrik 1Bedömningen relateras framför allt till följande delar av de kunskapskrav, som berör digitala sök- och läskompetenser i Engelska spåk

F
E
D
C
B
A
Aspekt 1
Du har svårt att med enkel engelska förmedla det du vill framföra. du behöver jobba mer på den här enheten
kan eleven välja och använda sig av någon strategi för … läsning. Eleven kan välja texter… från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för … läsning. Eleven kan välja texter… från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för … läsning. Eleven kan välja texter… från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: