Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Roman 1

Skapad 2018-11-23 10:30 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola

Checklista

Dessa krav gäller för samtliga nivåer - ingen gradering görs
Sammanhang
Din text är sammanhängande och begriplig
Nej
Ja
Skriftspråkets normer
Du kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Nej
Ja
Citat- och referat
Du tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Nej
Ja
Innehåll
Du återger översiktligt innehållet i den bok du läst.
Nej
Ja

Aktuella kunskapskrav

I aspekterna nedan har det gjorts en gradering. Observera att samma krav ibland ställs för två olika nivåer - dessa är då markerade som exempelvis "C och A".
Språklig anpassning
Din text anpassas efter syfte, mottagare och kommunikationssituation
- Godkänd nivå ej uppnådd
E Din text är till viss del anpassad
C och A Din text är anpassad
Disposition
- Godkänd nivå ej uppnådd
C Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
A Texten är väldisponerad
Formuleringsförmåga
- Godkänd nivå ej uppnådd
C Språket är varierat och delvis välformulerat.
A Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Läsa, reflektera och sammanfatta
- Godkänd nivå ej uppnådd
E Du kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter
C och A Du kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter
Skriva om det du läst 1
- Godkänd nivå ej uppnådd
E Din text anknyter till det lästa
C Din text som lyfter fram huvudtanken i det lästa
A Din text lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv
Skriva om det du läst 2
- Godkänd nivå ej uppnådd
E Du återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
C Dina tankar är välgrundade
A Dina tankar är välgrundade och nyanserade, exempelvis genom att på ett relevant sätt knyta dem till allmänmänskliga förhållanden
Användande av relevanta begrepp
C och A Du reflekterar över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: