Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens litteratur

Skapad 2018-11-23 13:16 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7

Antikens litteratur

f-nivå
e-nivå
c-nivå
a-nivå
Läsning
Läsa och sedan svara på och redogöra för frågor
Du visar att du i huvudsak förstår det du läser och gör enkla redogörelser och sammanfattningar av innehållet. Du känner till några viktiga ord, begrepp, författare och verk.
Du visar att du förstår det mesta av det du läser och gör utvecklade redogörelser och sammanfattningar av innehållet. Du känner till de flesta viktiga orden och begreppen, författare och deras verk.
Du visar att du förstår det du läser och gör välutvecklade redogörelser och sammanfattningar av innehållet. Du känner till viktiga ord och begrepp, författare och deras verk i olika genrer.
Tolka och resonera
Koppla det lästa till texter, upplevelser, kunskaper
Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan tolka och föra relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Muntlig framställning
Förberedelse Struktur Genomförande Samarbete Arbetsprocess
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur (Början - huvuddel - avslut) och innehåll med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang (uttrycka dig muntligt med ord som är anpassade till sammanhang och publik samt din förmåga att samarbeta och ta initiativ)
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur (början - huvuddel - avslut) och innehåll med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang (uttrycka dig muntligt med ord som är anpassade till sammanhang och publik samt din förmåga att samarbeta och ta initiativ)
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur (början - huvuddel - avslut) och innehåll med god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang (uttrycka dig muntligt med ord som är anpassade till sammanhang och publik samt din förmåga att samarbeta och ta initiativ)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: