Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En - Eng nationella prov år 6

Skapad 2018-11-23 13:30 i Rättviksskolan Rättvik
Bedömning av de nationella proven i engelska för år 6.
Grundskola 6 Engelska

Med start i november började vi med nationella prov. Först den muntliga delen, sedan senare under våren kommer de övriga delarna. Här är bedömningen i de olika delproven.

Hörförståelse

Nivå 1 Inte Godkänd nivå
E
Nivå 2 Godkänd nivå
D
C
Nivå 3 Godkänd nivå
B
A
Nivå 4 Godkänd nivå
Visa förståelse
Du kan ännu inte förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Du visar ännu inte din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Läsförståelse

Nivå 1 Inte Godkänd nivå
E
Nivå 2 Godkänd nivå
D
C
Nivå 3 Godkänd nivå
B
A
Nivå 4 Godkänd nivå
Visa förståelse
Du kan ännu inte förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar ännu inte din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Du kan inte med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Tala

Nivå 1 Inte Godkänd nivå
E
Nivå 2 Godkänd nivå
D
C
Nivå 3 Godkänd nivå
B
A
Nivå 4 Godkänd nivå
Samtala/interagera
I muntlig interaktion kan du ännu inte uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Använda strategier
Du behöver hjälp med att välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Skriva

Nivå 1 Inte Godkänd nivå
E
Nivå 2 Godkänd nivå
D
C
Nivå 3 Godkänd nivå
B
A
Nivå 4 Godkänd nivå
Skrivförmåga
I skriftliga framställningar av olika slag kan du ännu inte formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. .
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
. I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Använda strategier
Du behöver hjälp med att välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: