Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska: att skriva

Skapad 2018-11-23 13:38 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Bedömningsmatris Engelska: Skriva
Grundskola 9 Engelska

Bedömningsmatris för den skriftliga förmågan i engelska.

Bedömningsmatris Engelska: Skriva

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Struktur
Texten har viss struktur. Saknar inledning eller avslutning.
Texten har viss struktur med inledning och avslutning.
Texten har klar struktur med inledning, innehåll och avslutning.
Innehåll
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är till stor del korrekt men enkel.
Meningsbyggnaden är korrekt och har en strävan efter variation.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Grammatik
.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör till viss del läsningen.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär
-ordförråd
Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Använder ett varierat ordförråd, till viss del anpassat till uppgiften.
Använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Stavning
Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det stör förståelsen.
Texten innehåller få formella fel som inte stör förståelsen.
Texten har inga eller enstaka stavningsfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: