Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och statistik årskurs 5

Skapad 2018-11-25 17:50 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Matris baserad på prov samt arbete på lektionerna i området sannolikhet och statistik
Grundskola 5 Matematik

Rubrik 1

Sannolikhet och statistik årskurs 5
Kommentar
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Aspekt 1
Välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar inom sannolikhet och statistik Uppgift 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Du behöver viss stöttning med att välja metod samt utföra beräkningar.
Du väljer lämpliga metoder och löser enklare uppgifter på egen hand.
Du väljer lämpliga metoder och löser uppgifter med säkerhet.
Aspekt 2
Föra och följa matematiska resonemang om sannolikhet och statistik Uppgift 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
Du för mycket enkla resonemang och kan med viss hjälp följa andras resonemang.
Du för och följer enkla resonemang.
Du för utvecklade egna resonemang och kan även följa andras resonemang.
Aspekt 3
Förstå och använda matematiska ord och begrepp inom sannolikhet och statistik. Uppgift 3, 4, 5, 6, 7, 8
Du förstår och använder vissa ord och begrepp som hör till sannolikhet och statistik när du arbetar med olika uppgifter.
Du använder och förstår flera ord och begrepp som hör till sannolikhet och statistik när du arbetar med olika uppgifter.
Du använder med säkerhet ord och begrepp när du samtalar, argumenterar och redogör för olika uppgifter.
Aspekt 4
Lösa problem inom sannolikhet och statistik Uppgift 5, 7
Du kan med viss hjälp lösa enkla problem inom sannolikhet och statistik.
Du kan med säkerhet lösa enklare problem inom sannolikhet och statistik och kan till viss del lösa svårare problem.
Du löser med säkerhet olika problem inom sannolikhet och statistik
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: