👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spotlight 8 Grammatik

Skapad 2018-11-25 18:59 i Linnéaskolan Uddevalla
Grundskola 8 Engelska

Här får du återkoppling på läxförhören som du har gjort i grammatiken.

BEGINNER
Utveckling behövs
LEARNER
Kan grunden
ADVANCED
Kan det mesta
EXPERT
Full koll
#1 Substantiv - oregelbunden plural
#2 Substantiv - genitiv
#3 Pronomen - reflexiva pronomen
#4 Verb - tempus och tema
#5 Verb - plusvamperfekt
#6 Verb - träna alla tempus
#7 Verb - passiv form
#8 Tidsadverb och satsadverb
#9 Ordföjld
#10 Prepositioner
# 11 Påhängsfrågor
#12 There och It
#13 Would och Should
#14 Some och Any