Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - (4 - 5, 2018)

Skapad 2018-11-25 20:31 i Marnässkolan Ludvika
Grundskola 4 – 5 Engelska

Förståelse

Träna mer
Nivå 1
NIvå 2
Nivå 3
Du kan förstå ... i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
det mest väsentliga av innehållet
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
helheten och uppfatta väsentliga detaljer
Du kan förstå ... i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
det mest väsentliga av innehållet
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
helheten och uppfatta väsentliga detaljer
Du visar förståelse genom att ... redogöra ...
i enkel form
i enkel form
översiktligt
för och kommentera innehållet ...
och detaljer
och detaljer
samt genom att med ... resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
godtagbart
tillfredsställande
gott
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du ... för lyssnande och talande.
i viss utsträckning välja och använda dig av strategier
i viss utsträckning välja och använda dig av strategier
i viss utsträckning välja och använda dig av strategier
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du ... för skrivande och läsning.
i viss utsträckning välja och använda dig av strategier
i viss utsträckning välja och använda dig av strategier
i viss utsträckning välja och använda dig av strategier
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt ... använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
med viss relevans
på ett relevant sätt
på ett relevant och effektivt sätt

Kommunikation

Träna mer
Nivå 1
NIvå 2
Nivå 3
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig ...
enkelt och begripligt med fraser och meningar
enkelt, relativt tydligt och till viss del samman- hängande.
enkelt, relativt tydligt och relativt samman- hängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig ...
enkelt och begripligt med fraser och meningar
enkelt, relativt tydligt och till viss del samman- hängande.
enkelt, relativt tydligt och relativt samman- hängande.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig ...
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig ...
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan du välja och använda dig av ... som löser problem i och förbättrar interaktionen.
någon strategi
några olika strategier
flera olika strategier
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra ... förbättringar av egna framställningar.
enstaka enkla
enkla
enkla
Du kommenterar ... några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
i enkel form
i enkel form
översiktligt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: