Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upplysningen

Skapad 2018-11-26 10:45 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola

Del 1

Här skulle du fylla i en lucktext med namn och titlar som hör hemma under upplysningen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Namn och titlar
Du kan namnge personer och verk som hör till upplysningen
Nej
Ja, några (5-10)
Ja, flertalet (10-15)
Ja, alla (16-17)

Del 2

Här skulle du förklara vad två begrepp innebär, samt beskriva varför de är viktiga för upplysningen som epok
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Yttrandefrihet
Du förklarar och beskriver kortfattat men korrekt
Du förklarar och beskriver utförligt
Empiri
Du förklarar och beskriver kortfattat men korrekt
Du förklarar och beskriver utförligt

Del 3

Här skulle du läsa ett utdrag ur Candide. Du skulle förklara handlingen, och sedan tolka stycket. Du skulle resonera kring och diskutera på vilket sätt stycket är typiskt för upplysningen.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny aspekt
Du gör en rimlig tolkning av stycket
Du gör en utförlig tolkning av stycket
Du gör en utförlig och nyanserad tolkning av stycket

Aktuella kunskapskrav

Helhetsbedömning
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Innehåll och bärande tankar
Godkänd nivå ej uppnådd
Betygen E, C och A Du diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Koppling till samhälle
Godkänd nivå ej uppnådd
Betyget E Du ger exempel på samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
Betygen C och A Du sätter verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Diskutera samband
Godkänd nivå ej uppnådd
Betyget E Du diskuterar dessa samband översiktligt.
Betyget C Du diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor.
Betyget A Du diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: