Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

svenska SKRIVA - beskrivande texter

Skapad 2018-11-26 15:11 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
F
E
C
A
stavning
Du kan stava de flesta vanliga orden.
Du stavar med viss säkerhet även ljudstridiga ord.
Du stavar med god säkerhet.
skrivregler
Du kan ofta skriva med stor bokstav och punkt samt använder skrivregler med viss säkerhet.
Du kan använda skrivregler med relativt god säkerhet.
Du kan använda skrivregler med god säkerhet.
meningsbyggnad
Du kan skriva enkla meningar.
Du kan skriva utvecklade meningar.
Du kan skriva välutvecklade meningar.
begrepp
Du kan använda några ämnesspecifika ord och begrepp i dina texter.
Du kan med viss säkerhet använda ämnesspecifika ord och begrepp i dina texter.
Du kan använda ämnesspecifika ord och begrepp i dina texter.
informationssökning
Du kan söka och använda information från några källor samt föra enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka och använda information från några källor samt för utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka och använda information från några källor samt för välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Struktur
rubrik inledning som klassificerar beskrivning
språkliga drag
presens opersonlig form ämnesspecifika ord sambandsord
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: