Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext åk 7 Barnarbete

Skapad 2018-11-26 21:24 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9
E
C
A
Skriva faktatex
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du kan skriva en faktatext med viss språklig variation, enkel textbindning (hur du varierar dina meningar) samt i huvudsak fungerande anpassnng till texttyp, språkliga normer och strukturer (innehåller vad en faktatext ska, styckeindelning, stavning, skiljetecken,)
Du kan skriva en faktatext med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning (hur du varierar dina meningar, röd tråd) samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer (innehåller vad en faktatext ska, styckeindelning, stavning, skiljetecken,)
Du kan skriva  en faktatext  med god språklig variation, välutvecklad textbindning (hur du varierar dina meningar, röd tråd) samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer (innehåller vad en insändare ska, faktatext, stavning, skiljetecken,)
Sammanställa fakta och källförteckning
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Din faktatext innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk (du använder och man förstår begrepp och ord som har med ditt ämne att göra) samt i huvudsak fungerande struktur (tydlig inledning & avslutning, röd tråd igenom din text)
Din faktatext innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk (du använder och man förstår begrepp och ord som har med ditt ämne att göra) samt relativt väl fungerande struktur (tydlig inledning & avslutning, röd tråd igenom din text)
Din faktatext innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk (du använder och man förstår begrepp och ord som har med ditt ämne att göra) samt väl fungerande struktur (tydlig inledning & avslutning, röd tråd igenom din text)
Källval och reflektion
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. (Du kan välja vilken information som är viktig och förklara varför källan går att lita på.)
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. (Du kan välja vilken information som är viktig och förklara varför källan går att lita på.)
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. (Du kan välja vilken information som är viktig och förklara varför källan går att lita på.)
Respons
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du ge enkla omdömen om din text innehåll och uppbyggnad (säga vad som är bra och vad som kan utvecklas i din text) och utifrån respons (från mig) bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt (förbättra din text och skriva en ny version efter min respons)
Du ge utvecklade omdömen om din text innehåll och uppbyggnad (säga vad som är bra och vad som kan utvecklas i din text) och utifrån respons (från mig) bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt (förbättra din text och skriva en ny version efter min respons).
Du ge välutvecklade omdömen om din text innehåll och uppbyggnad (säga vad som är bra och vad som kan utvecklas i din text) och utifrån respons (från mig) bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt (förbättra din text och skriva en ny version efter min respons).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: