Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris tyska år 6

Skapad 2018-11-27 09:22 i Västra skolan Falun
Så här bedöms du i de olika förmågorna tala, skriva, läsa, höra och kunskaper om kulturella skillnader och likheter.
Grundskola F – 6 Moderna språk - språkval
Inte nått ända fram
E
C
A
Tala
  • M2  E 6
Eleven kan i tal formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser. Eleven kan använda sig av någon strategi som löser enstaka problem i interaktionen.
Eleven kan i tal formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Eleven kan använda någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
Eleven kan i tal formulera sig enkelt, relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Eleven kan använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
Skriva
  • M2  E 6
Eleven kan i skrift formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt.
Eleven kan i skrift formulera sig mycket enkelt och begripligt.
Eleven kan i skrift formulera sig enkelt, relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Läsa och förstå
  • M2  E 6
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter.
Eleven kan förstå huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
Lyssna och förstå
  • M2  E 6
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat i långsamt tempo. Eleven kan använda sig av någon strategi för lyssnande.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo. Eleven kan använda sig av någon strategi för lyssnande.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talat enkelt språk i långsamt tempo. Eleven kan använda sig av någon strategi för lyssnande.
Realia
  • M2  E 6
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. Kan göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: