Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1-3

Skapad 2018-11-27 10:21 i Lövestad skola Sjöbo
I denna matris finns en överblick över vilket innehåll som undervisningen ska innehålla per årskurs på Lövestad skola.
Grundskola 1 – 3 Engelska

Denna matris är utformad utifrån vilket innehåll vi som lärare ska inkludera i elevernas undervisning i respektive årskurs.

Åk 1
Åk 2
Åk 3
Kommunikation
- Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3
Kunna förstå och tala enstaka ord/saker inom områdena färger, Djur, Mat, Familj, Siffror
Kunna förstå och tala ord i sammanhang till ex A dog, I like ... m.m. Inom områdena färger, siffror, mat, Familj, djur,
Kunna förstå, tala och ställa/svara på enkla frågor i hela meningar. Inom områdena färger, Djur, Mat, Väder, Familj, Siffror, Intressen, Kläder
Kommunikation
Intressen, personer och platser.
 • En  1-3
Höger, vänster, Kunna svara med stöd på vad man tycker om eller gör med ord.
Väderstreck, fritidsintressen, lokala platser, Kunna förstå och tala ord i samanhang, till ex. I play soccer, I live in Lövestad, m.m.
Yrken, Rumsnamn, Kunna förstå, tala och ställa/svara på frågor i hela meningar.
Kommunikation
- Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  1-3
Känna till hur det är i engelsk/amerikansk skola.
När man har nytta av engelska- Semester m.m.
Engelska högtider – skillnader och likheter,
Lyssna och läsa
Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  1-3
Titta på och härma enkla engelsktalande filmer. Lyssna på enkla sagor på engelska.
Titta på och härma enkla engelsktalande filmer. Lyssna på enkla sagor på engelska.
Titta på och härma enkla engelsktalande filmer. Läsa lättare engelska böcker själv.
Lyssna och läsa
Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
Ge instruktioner på engelska, översätta med hjälp av barnen. Kunna koppla samman enstaka enkla ord med bilder.
Ge instruktioner på engelska, översätts av barnen. Kunna koppla samman enkla ord med bilder.
Ge instruktioner på engelska, översätts av barnen. Kunna läsa en enkel instruktion, i flera steg.
Lyssna och läsa
Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3
Kunna hälsa på engelska och svara på frågor med stöttning. Härmläsa enkla dialoger.
Kunna presentera sig på engelska och svara på frågor med stöttning. Härmläsa enkla dialoger.
Kunna presentera sig på engelska samt svara på och ställa egna frågor med stöttning. Läsa enkla dialoger.
Lyssna och läsa
Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  1-3
Läsa sagor på engelska, översätta dem och sen se dem på film eller läsa om sagan. Välj gärna sagor/filmer som eleverna har hört tidigare.
Läsa sagor på engelska, översätta dem och sen se dem på film eller läsa om sagan. Välj gärna sagor/filmer som eleverna har hört tidigare.
Läsa sagor på engelska, översätta dem och sen se dem på film eller läsa om sagan. Välj gärna sagor/filmer som eleverna har hört tidigare.
Lyssna och läsa
Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
Sjunga enkla barnvisor, enkla ramsor, Försöka härma och delta med rörelser.
Sjunga enkla barnvisor, enkla ramsor, Aktivt sjunga med.
Sjunga olika barnvisor, ramsor, dikter Aktivt sjunga med och visa förståelse för innehållet.
Lyssna och läsa
Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
 • En  1-3
Var man hittar engelska i vardagen. Till ex. mat och dryck, reklam, musik, m.m.
Kunna förstå vad engelska ord i vardagen betyder. Till ex. mat och dryck, reklam, musik, m.m.
Kunna tala engelska vardagsord. Till ex. mat och dryck, musik, m.m. Kunna urskilja enstaka engelska lånade ord.
Tala, skriva och samtala
Enkla presentationer.
 • En  1-3
Kunna säga vad man heter och hur gammal man är. Muntligt
Kunna berätta om sin familj och/eller husdjur. Muntligt
Kunna beskriva vad någon har på sig, hur de ser ut. Muntligt samt svara på skrivna frågor.
Tala, skriva och samtala
Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • En  1-3
Lekar, till ex. Simon says, do this- do that, m.m. Muntligt
Lekar, till ex. Simon says, do this- do that, m.m. Muntligt
Kunna beskriva vad man ser på en bild med enkla meningar. Muntligt och skriftligt.
Tala, skriva och samtala
Sånger, ramsor och dramatiseringar.
 • En  1-3
Sjunga enkla sånger, ramsor
Sjunga enkla sånger, ramsor Enkla dramatiseringar i till ex. puppet pals.
Sjunga enkla sånger, ramsor Enkla dramatiseringar i till ex. puppet pals. Kunna placera engelska barnvisors text i rätt ordning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: