Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri, RL17

Skapad 2018-11-27 10:47 i Sturegymnasiet Halmstad
Bedömningsmatris efter prov i Geometri
Gymnasieskola 2 Matematik

Centralt innehåll:

Egenskaper hos och representationer av geometriska objekt, till exempel ritningar, praktiska konstruktioner och koordinatsystem.

Geometriska begrepp valda utifrån karaktärsämnenas behov, till exempel skala, vektorer, likformighet, kongruens, sinus, cosinus, tangens och symmetrier.

Metoder för mätning och beräkning av storheter som är centrala för karaktärsämnena.

Enheter, enhetsbyten och behandling av mätetal som är centrala för karaktärsämnena samt hur man avrundar på ett för karaktärsämnena relevant sätt.

F
E
C
A
BEGREPP
Geometriska begrepp som t ex rektangel, triangel och cirkel samt omkrets, area och volym. Inkluderar att kunna rita figurer.
Eleven kan med viss säkerhet visa innebörden av centrala begrepp i handling samt översiktligt beskriva innebörden av dem med någon annan representation. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan dessa representationer.
Eleven kan med viss säkerhet visa innebörden av centrala begrepp i handling samt utförligt beskriva innebörden av dem med några andra representationer. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan dessa representationer.
Eleven kan med säkerhet visa innebörden av centrala begrepp i handling samt utförligt beskriva innebörden av dem med flera andra representationer. Dessutom växlar eleven med säkerhet mellan dessa olika representationer.
PROCEDUR
Beräkning av omkretsar, areor och volymer
I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer, upptäcker misstag och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet.
I arbetet hanterar eleven flera procedurer, upptäcker och korrigerar misstag samt löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet.
I arbetet hanterar eleven flera procedurer, upptäcker och korrigerar misstag samt löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet och på ett effektivt sätt.
PROBLEMLÖSNING
Matematiska problem som löses med geometriska begrepp och beräkningar
Eleven kan formulera, analysera och lösa praxisnära matematiska problem av enkel karaktär. Dessa problem inkluderar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar.
Eleven kan formulera, analysera och lösa praxisnära matematiska problem. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar.
Eleven kan formulera, analysera och lösa praxisnära matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar.
MODELLERING
Användning av geometriska formler från utdelat formelblad
I arbetet gör eleven om lämpliga delar av problemsituationer till matematiska formuleringar genom att informellt tillämpa givna matematiska modeller.
I arbetet gör eleven om lämpliga delar av problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja och tillämpa matematiska modeller.
I arbetet gör eleven om lämpliga delar av problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja, tillämpa och anpassa matematiska modeller.
RESONEMANG
Förklara hur man går tillväga och vilka delar man bör använda för att komma vidare och lösa specifika matematiska (geometriska) problem
Eleven kan föra enkla matematiska resonemang.
Eleven kan föra välgrundade matematiska resonemang.
Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang.
KOMMUNIKATION
Tydlighet i redovisning av beräkningar och lösningar
Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, enkel skrift och handling med inslag av matematiska representationer.
Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, enkel skrift och handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte och situation.
Dessutom uttrycker sig eleven med säkerhet i tal, enkel skrift och i handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med god anpassning till syfte och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: