Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning i bild

Skapad 2018-11-27 12:09 i Västerskolan 8-9 Uddevalla
Bedömningsmatris i bild åk 7-9.
Grundskola 7 – 9 Bild

Nedan kan du se din bedömning av genomförda uppgifter i bilden. Kunskapskraven är konkretiserade till uppgiften. kunskapskraven är konkretiserade till de olika uppgifterna ni arbetat med i bilden. Om du är bedömd i två nivåer till exempel E och C betyder det att du fått ett D i bedömning. Bedömningarna ger dig en fingervisning om ditt terminsbetyg men det är fler delar än bedömningarna som vägs in i betyget.

Uppgift saknas
E
C
A
Kommunicera med bild
Kunksapskrav: Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med bilder och uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du har inte genomfört uppgiften på ett sätt så att jag kan bedöma den utifrån målen.
Du har gjort en bild och man ser vad du valt att rita och måla. Du har ett litet innehåll i din bildberättelse.
Du har gjort en bild där berättandet tydligt framgår och går att tolkas. Ditt bildspråk är relativt väl utvecklat. Du använder dig delvis av egna ideér.
Du har gjort en personlig bild där berättelsen tydligt framgår och går att tolkas. Ditt bildspråk är välutvecklat och kontrollerat. Du använder dig av egna ideér på ett medvetet sätt.
Teknik, måleri
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material och kombinerar dessa för att skapa olika uttryck
Du har inte genomfört uppgiften på ett sätt så att jag kan bedöma den utifrån målen.
Du har blandat egna nyanser och använt olika färger. Du har provat olika penslar.
Du har medvetet valt färger och nyanser. Du har kontroll över penslarna och vet relativt väl hur du skall använda dem.
Du har medvetet valt färger och nyanser samt kombinerat dessa på ett utvecklat sätt. Du har kontroll över penslarna och vet hur du skall använda dem.
Presentation
Eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang
Du har inte genomfört uppgiften på ett sätt så att jag kan bedöma den utifrån målen.
Du har visat upp din bild för någon annan.
Du har visat och berättat om din bild för en mindre grupp. Om vad du blev nöjd med och vad du kunde förbättra
Du har visat och berättat om din bild för en mindre grupp. Om vad du blev nöjd med och vad du kunde förbättra
Analys av eget arbete
Eleven kan också ge omdömen om arbetsprocessen och visar då på samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du har inte genomfört uppgiften på ett sätt så att jag kan bedöma den utifrån målen.
Du kan berätta vad du gjort. Du ser vad bilden berättar. Du vet vad du blev nöjd med och någon förbättringspunkt.
Du kan berätta vad du gjort och du använder begrepp som hör till uppgiften och vald teknik. Du ser vad bilden berättar och förklarar detta. Du beskriver vad du blev nöjd med och någon förbättringspunkt.
Du kan tydligt berätta vad du gjort och du använder begrepp som hör till uppgiften och vald teknik. Du beskriver utförligt vad bilden berättar och hur dess olika delar påverkar varandra. Du kan beskriva vad du blev nöjd med och någon förbättringspunkt.
Teknik, bildredigering
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material och kombinerar dessa för att skapa olika uttryck
Du har inte genomfört uppgiften på ett sätt så att jag kan bedöma den utifrån målen.
Du har klippt ihop två olika bilder och placerat dem på en bakgrund. Din bild och noggrannheten kan utvecklas.
Du är noggrann och har arbetat bra med programmet. Du har relativt väl genomarbetade uttrycksformer och dina bilder fungerar ihop.
Du är mycket noggrann och har arbetat utvecklande med programmet. Du har väl genomarbetade uttrycksformer och dina bilder fungerar mycker bra ihop. Du har egna ideér.
Bildanalys
Du kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion med användning av ämnesspecifika begrepp.
Du har inte genomfört uppgiften på ett sätt så att jag kan bedöma den utifrån målen.
Du har beskrivit bilden och kan särskilja denotation och konnotation. du gör någon koppling till egna erfarenheter och din omvärld. Du använder något begrepp.
Du har tydligt beskrivit bildens denotation och resonerar och förklarar bildens konnotation. du kopplar bilden till egna erfarenheter och din omvärld. Du använder flera begrepp.
Du har tydligt beskrivit bildens denotation. Du resonerar och förklarar bildens konnotation på ett välutvecklat sätt. du kopplar bilden till egna erfarenheter och din omvärld på ett väl underbyggt sätt. Du använder begrepp på ett väl fungerande sätt.
Teknik. Lerfigur
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material och kombinerar dessa för att skapa olika uttryck
Du har inte genomfört uppgiften på ett sätt så att jag kan bedöma den utifrån målen.
Du har format leran i ganska föreställande former. Lerans släthet och former behöver utvecklas. Du har försökt att vara noggrann.
Du har gjort en välarbetad figur med detaljer. Du är noggrann och hanterar leran relativt väl.
Du har gjort en personlig och väl utformad figur med flera detaljer. Du är mycket noggrann och hanterar leran mycket bra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: