Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys - Falköpings bedömningsmatris 2017 år 7-9

Skapad 2018-11-27 12:44 i Centralskolan Falköping
LGR11, kunskapskrav bild år 7-9
Grundskola 7 – 9 Bild

Stöd för bedömning och betygsättning i år 7-9 och för att sätta upp mål för elevens fortsatta utveckling i ämnet bild. Här får du möjlighet att utveckla dina kunskaper i att analysera och tolka en bild.

Utveckla förmågan att...

Tolka och analysera en bild.
F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
Tolka,analysera, resonera och koppla.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beskriva.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med godanvändning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: