Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundmatris i Musik år 1-3 Backaskolan

Skapad 2018-11-28 15:00 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Musik

Spela och sjunga

Ej ingått i arbetsområdet
------------------>
------------------->
------------------->
------------>
Gemensam sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer rytm och tonhöjd
Du har ännu inte visat denna förmåga
I någon mån
med relativ säkerhet
med säkerhet
Melodispel
Eleven kan spela enkla melodistämmor
Du har ännu inte visat denna förmåga
med hjälp av lärare. Härmar.
självständigt med visst flyt. Övar.
självständigt med flyt. Spelar.
Rytmspel
Eleven kan spela enkla rytmstämmor
Du har ännu inte visat denna förmåga
med hjälp av lärare. Härmar.
självständigt med visst flyt. Övar.
självständigt med flyt. Spelar.
Ackordspel
Eleven kan spela enkelt ackordspel
Du har ännu inte visat denna förmåga
med hjälp och stöd av lärare. Härmar och övar.
med viss handledning av lärare. Övar självständigt och spelar.
med viss flyt.
Musikaliskt uttryck
Eleven sjunger/spelar och anpassar sin stämma till helheten
Du har ännu inte visat denna förmåga
i viss mån.
relativt väl.
väl.

Skapa musik

Ej ingått i arbetsområdet
------------------>
------------------->
------------------->
------------>
Musikskapande och gestaltning
Eleven kan uttrycka en musikupplevelse med rörelse, rytmik, toner och ljud
Du har ännu inte visat denna förmåga
med hjälp och stöd. Bidrar.
utan hjälp. Bidrar.
utan hjälp med god säkerhet.

Analysera och samtala om musik

Ej ingått i arbetsområdet
------------------>
------------------->
------------------->
------------>
Musiklyssnande och musiklära
Eleven kan ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper
Du har ännu inte visat denna förmåga
med viss säkerhet.
med relativt god säkerhet.
med god säkerhet.
Musiklyssnande och musikhistoria
Eleven kan känna igen sång och musik ur vår svenska sångtradition
Du har ännu inte visat denna förmåga
med hjälp och stöd.
utan hjälp.
utan hjälp med god säkerhet.
Resonemang om musik
Eleven kan beskriva tankar, känslor, och bilder som uppkommer vid musiklyssning
Du har ännu inte visat denna förmåga
med hjälp och stöd.
utan hjälp.
utan hjälp med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: