Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris: Atomer och molekyler åk7

Skapad 2018-11-28 15:17 i Länna skola Norrtälje
Den här lärandematrisen är till för att hjälpa mina åk7 elever att förstå sin egen kunskapsutvecklingen inom området atomer och molekyler. Det är meningen att eleverna skall använda lärandematrisen i sin arbetsprocess för att förstå var de ligger i sin kunskapsutveckling
Grundskola F Fysik Kemi

Rubrik 1

Ännu ej uppnått
Nivå 1
- Grundläggande kunskaper om materians uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar - Beskriva med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Nivå 2
- Goda kunskaper om materians uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar - Förklara och visa på samband med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Nivå 3
-Mycket goda kunskaper om materians uppbyggnad oförstörbarhet och omvandlingar -Förklara och visa på samband och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Atomen
Du har visat att du: -kan redogöra för vad all materia består av. du kan redogöra för vad ett grundämne är. -känner till de tre elementarpartiklarna och var i atomen
Du har visat att du: -kan redogöra för hur en atom är uppbyggd med alla dess elementarpartiklar -vet hur atomnumret hänger ihop med protonerna i atomkärnan samt hur många elektroner en neutral atom har.
Du har visat att du: -kan redogöra för hur en atom är uppbyggd med alla dess elementarpartiklar. -kan utifrån atomnummer och atommassa rita upp en atom.
Kemiska reaktioner
Du kan avgöra ifall det sker en kemisk reaktion eller inte
Du kan avgöra ifall det sker en kemisk reaktion samt att du kan ge någon motivering varför/varför inte det sker en kemisk reaktion
Du kan avgöra ifall det sker en kemisk reaktion eller inte samt att du kan motivera varför/varför inte det sker en kemisk reaktion
Kretslopp
Du har förståelse för vad ett kretslopp är och kan ge exempel på några olika kretslopp Du kan på ett enkelt sett visa på hur kolets går runt i ett kretslopp
Du har god förståelse för vad ett kretslopp är och kan ge exempel på några olika kretslopp Du kan på ett utvecklat sett visa på kolets kretslopp. Du anger några olika kemiska föreningar som kolet kan ingå i
Du har god förståelse för vad ett kretslopp är och kan ge exempel på några olika kretslopp Du kan på ett väl utvecklat sett visa på kolets kretslopp. Du redogör för några kemiska reaktioner där det bildas nya kemiska föreningar där kolet ingår.
Fasövergångarna
Du känner till materians tre olika aggregationstillstånd (Fast, Flytande och gas) Samt att du vet skillnaden på dessa och kan ge något exempel på dessa tre.
Du känner till materians tre olika aggregationstillstånd (Fast, Flytande och gas) Du kan på molekylnivå förklara skillnaden på till exempel is, vatten och vattenånga
Du känner till materians tre olika aggregationstillstånd (Fast, Flytande och gas) Du kan på molekylnivå förklara en generell skillnad mellan de tre aggregations tillstånden
Begreppsförståelse
Du förstår flera av begreppen, men använder för det mesta ett vardagligt språk när du pratar /skriver.
Du förstår de flesta av begreppen och använder begreppen oftast på ett korrekt sätt när du pratar/skriver.
Du förstår alla begreppen och använder begreppen på ett korrekt sätt när du pratar/skriver.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: