Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resultat - nationella proven i svenska 2018/2019

Skapad 2018-11-28 16:04 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 9 Svenska

Eleverna i årskurs 9 genomför under årskursen tre nationella prov i svenska, del A - tala, del B - läsa samt del C - skriva. Nedan presenteras betygsnivån på de olika delproven. Resultaten på de tre delproven i det nationella provet kompletterar annat underlag som läraren samlat och tillsammans utgör detta lärarens underlag för slutbetyget. Det finns delar i kursplanen som ämnesprovet inte prövar, något som inte innebär att dessa är mindre viktiga.

Det nationella provet är en hjälp för läraren och eleven att synliggöra elevens starka och svaga sidor inom svenskämnet. Läraren kommer att ha individuella samtal och gå igenom resultatet med varje elev.

Resultaten förs in efter varje genomfört moment,

Nationella provet i svenska

F
Delprovsbetyg E
Delprovsbetyg D
Delprovsbetyg C
Delprovsbetyg B
Delprovsbetyg A
Del A: tala
Del B: läsa
Del C: skriva
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: