Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i taluppfattning i årskurs 1–3

Skapad 2018-11-28 16:39 i Sommarhemsskolan F-6 Uddevalla
Det här bedömningsstödet ger läraren möjlighet att följa elevens matematiska utveckling inom området taluppfattning. Det kan också komplettera lärarens egna uppföljningar inom andra områden i ämnet matematik. Bedömningsstödet kan användas separat eller parallellt med Skolverkets tidigare utgivna bedömningsstöd i matematik Bedömning för lärande i matematik årskurs 1–9.
Grundskola 1 – 3 Matematik

Materialet Bedömningsstöd i årskurs 1–3 i taluppfattning, utgår från kursplanen i matematik med kunskapskrav i årskurs 3. Materialet kan användas tillsammans med Skolverkets bedömningsstöd Bedömning för lärande i matematik årskurs 1–9. Materialet har utvecklats på uppdrag av Skolverket av PRIM-gruppen vid Stockholms universitet.

Taluppfattning, muntliga uppgifter, HT åk 1

I de olika muntliga uppgifterna prövas talraden, talens grannar, att namnge tal, att koppla antal till siffra, minskning/skillnad, uppdelning av tal, begreppen fler/färre och hälften/dubbelt. Även elevens förmåga till antalskonstans samt godtycklig ordning och att uppskatta en mängd (subitizing) prövas.
Lägre kunskapsnivå
Kunskap på mellannivå
Högre kunskapsnivå
1. Talraden, ramsräkna
L
M
H
2. Talraden, räkna uppåt
L
M
H
3. Talraden, nedåt
L
M
H
4. Talraden, efter
L
M
H
5. Talraden, före
L
M
H
6. Antalskonstans
L
M
Prövas inte på denna nivå.
7. Subitisera/uppskatta
L
M
H
8. Namnge tal
L
M
H
9. Fler
L
M
H
9. Färre
L
M
H
10. Uppdelning av tal
L
M
H
11. Hälften
L
M
H
11. Dubbelt
L
M
H

Taluppfattning, muntliga uppgifter, VT åk 1

I de olika muntliga uppgifterna prövas talraden, talens grannar, att namnge tal, att koppla antal till siffra, minskning/skillnad, uppdelning av tal, begreppen fler/färre och hälften/dubbelt. Även elevens förmåga till antalskonstans samt godtycklig ordning och att uppskatta en mängd (subitizing) prövas.
Lägre kunskapsnivå
Kunskap på mellannivå
Högre kunskapsnivå
1. Talraden, ramsräkna
L
M
H
2. Talraden, räkna uppåt
L
M
H
3. Talraden, räkna nedåt
L
M
H
4. Talraden, efter
L
M
H
5. Talraden, före
L
M
H
6. Stegräkning
L
M
H
7. Antalskonstans
L
M
H
8. Uppskattning
L
M
H
9. Minskning
L
M
H
10. Fler
L
M
H
10. Färre
L
M
H
11. Uppdelning av tal
L
M
H
12. Hälften
L
M
H
12. Dubbelt
L
M
H
13. Skriftliga uppgifter
Efter de muntliga uppgifterna anges vilka skriftliga uppgifter eleven ska genomföra: L, M eller H.
L
M
H

Taluppfattning, skriftliga uppgifter, VT åk 1

I de skriftliga delarna prövas elevens förmåga att storleksordna tal, fortsätta en talföljd, sätta ut tal på en tallinje, lösa uppgifter med tal i bråkform, skriva tal till olika representationer, lösa uppgifter i de fyra räknesätten, lösa några textproblem samt förstå likhetstecknets betydelse.
Lägre kunskapsnivå
Kunskap på mellannivå
Högre kunskapsnivå
1. Antal
1. Talraden, före/efter
1. Talraden, före/efter
3. Antal
2. Talföljd
2. Talföljd
2. Talraden
3. Tallinje
3. Tallinje
4. Storleksordna tal
4. Dela upp tal
4. Storleksordna tal
5. Dela upp tal
5. Storleksordna tal
5. Likhetstecknet, addition
6. Beräkna addition
6. Beräkna, addition
6. Likhetstecknet, subtraktion
7. Beräkna, subtraktion
7. Beräkna multiplikation
8. Likhetstecknet, addition
8. Problemlösning
9. Problemlösning

Taluppfattning, skriftliga uppgifter, HT åk 2

I de skriftliga delarna prövas elevens förmåga att storleksordna tal, fortsätta en talföljd, sätta ut tal på en tallinje, lösa uppgifter med tal i bråkform, skriva tal till olika representationer, lösa uppgifter i de fyra räknesätten, lösa några textproblem samt förstå likhetstecknets betydelse.
Lägre kunskapsnivå
Kunskap på mellannivå
Högre kunskapsnivå
1. Talraden, efter
1. Talraden, före/efter
1. Talraden, före/efter
2. Tals värde
2. Tals värde
2. Talföljd
3. Tallinje
3. Tallinje
3a/b. Tallinje, addition
4. Dela upp tal
4. Dela upp tal
4. Likhetstecknet, subtraktion
5. Storleksordna tal
5. Storleksordna tal
5. Likhetstecknet, multiplikation
6. Beräkna, addition
6. Beräkna, addition
6. Beräkna
7. Beräkna, subtraktion
7. Beräkna, subtraktion
7. Problemlösning
8. Likhetstecknet, addition
8. Likhetstecknet, addition
8. Problemlösning
9. Problemlösning
9. Beräkna, olika uttrycksformer

Taluppfattning, muntliga uppgifter, VT åk 2

I de olika muntliga uppgifterna prövas talraden, talens grannar, att namnge tal, att koppla antal till siffra, minskning/skillnad, uppdelning av tal, begreppen fler/färre och hälften/dubbelt. Även elevens förmåga till antalskonstans samt godtycklig ordning och att uppskatta en mängd (subitizing) prövas.
Lägre kunskapsnivå
Kunskap på mellannivå
Högre kunskapsnivå
1. Talraden, ramsräkna
L
M
H
2. Talraden, räkna uppåt
L
M
H
3. Talraden, räkna nedåt
L
M
H
4. Talraden, efter
L
M
H
5. Talraden, före
L
M
H
6. Stegräkning
L
M
H
7. Antalskonstans
L
M
H
8. Uppskattning
L
M
H
9. Minskning
L
M
H
10. Fler
L
M
H
10. Färre
L
M
H
11. Uppdelning av tal
L
M
H
12. Hälften
L
M
H
12. Dubbelt
L
M
H
Skriftliga uppgifter
Efter de muntliga uppgifterna anges vilka skriftliga uppgifter eleven ska genomföra: L, M eller H.
L
M
H

Taluppfattning, skriftliga uppgifter, VT åk 2

I de skriftliga delarna prövas elevens förmåga att storleksordna tal, fortsätta en talföljd, sätta ut tal på en tallinje, lösa uppgifter med tal i bråkform, skriva tal till olika representationer, lösa uppgifter i de fyra räknesätten, lösa några textproblem samt förstå likhetstecknets betydelse.
Lägre kunskapsnivå
Kunskap på mellannivå
Högre kunskapsnivå
1. Talraden, före/efter
1. Talraden, före/efter
1. Talraden, före/efter
2. Talföljd
2. Talföljd
2. Talföljd
3. Tallinje
3. Tallinje
3. Talföljd
4. Dela upp tal
4. Storleksordna tal
4. Tallinje
5. Storleksordna tal
5. Likhetstecknet, addition
5. Likhetstecknet, addition/subtraktion
6. Beräkna, addition
6. Likhetstecknet, subtraktion
6. Beräkna, multiplikation
7. Beräkna, subtraktion
7. Beräkna, multiplikation
7. Beräkna, division
8. Likhetstecknet, addition
8. Problemlösning
8. Problemlösning
9. Problemlösning
9. Problemlösning
10. Beräkna, skriftliga räknemetoder

Taluppfattning, skriftliga uppgifter, HT åk 3

I de skriftliga delarna prövas elevens förmåga att storleksordna tal, fortsätta en talföljd, sätta ut tal på en tallinje, lösa uppgifter med tal i bråkform, skriva tal till olika representationer, lösa uppgifter i de fyra räknesätten, lösa några textproblem samt förstå likhetstecknets betydelse.
Lägre kunskapsnivå
Kunskap på mellannivå
Högre kunskapsnivå
1. Talraden, före/efter
1. Talraden, före/efter
1. Talföljd
2. Talföljd
2. Talföljd
2. Talföljd
3. Tallinje
3. Tals värde
3. Likhetstecknet
4. Storleksordna tal
4. Bråk
4. Beräkna, multiplikation/division
5. Beräkna, addition
5. Tallinje
5a/b/c. Bråk
6. Beräkna, subtraktion
6. Likhetstecknet, addition/subtraktion
6. Problemlösning
7. Likhetstecknet, addition/subtraktion
7. Beräkna, multiplikation
7. Problemlösning
8. Problemlösning
8. Beräkna, division
8. Problemlösning
9. Problemlösning
9. Problemlösning
9. Problemlösning
10. Problemlösning
10. Beräkna, skriftliga räknemetoder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: