Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1-5

Skapad 2018-11-29 08:50 i Surteskolan Ale
Kriterier enl. Europeiskt språkpass
Grundskola F – 5 Engelska

Bedömning av engelska enligt kraven i European language portfolio upp till ca år 6. Bedömingen görs utifrån aspekterna, lyssna, läsa, kommunicera, tala och skriva.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lyssna
 • En
 • En
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du känner igen vanliga ord och mycket enkla fraser när de sägs långsamt och tydligt. Ex. What is your name? Good morning, hello. Where do you live? Red, blue, yellow.... One, two, three....
Kan förstå vanliga fraser och förstå budskapet. ex. Do you have any brothers? How old are you? I have three pets. I live in a red house. My father has red hair. Diagnos i hörförståelse "Teddybear and Elephant"
Kan förstå fraser som rör för mig kända förhållanden i närmiljö och dagligt liv. ex. My mother works as a busdriver. Don't forget to put the ice-cream in the freeze. Please take the dog for a walk. ex. The game på UR.
Kan förstå enkelt talad text som anpassade nyhetsprogram, eller dramatiseringar. ex. Newsreel easy, Modern ghoststories Junior. Diagnos hörförståelse "News Magazine"
Läsa
 • En
 • En
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan läsa enkla ord och meningar. ex. I am Derek. It is a cat. Stop. Red. Hello.
Du kan läsa vanliga meningar i löpande text. ex Tim likes to read a book. He also likes riding. He has a horse. It is brown. Läsdiagnos "Please kids"
Du kan läsa meningar och hitta information i en text. ex. ett kort brev, en matsedel
Du läser texten till kända förhållanden ex . korta versioner av kända sagor, nyheter. Läsdiagnos "Fun things to Do"
Kommunicera/Tal
 • En
 • En
 • En
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan enkla fraser ex: - Good Morning - Hello - Färger - Siffror Svara yes eller no på enkla frågor.
Du kan samtala med en motpart som talar långsamt och vid behov upprepar det som sagts. Du kan spontant formulera ett svar. ex. -How old are you? -I am 8 years old. Samtalsdiagnos "Lisa's room"
Du kan föra ett samtal och leda samtalet vidare med följdfrågor eller kommentarer. Ex: -Which footballteam do you like? -I like Milan. What team do you like?... -Can you tell me how to find the bakery? - Yes, you walk 100 metres then you turn left and you have the bakery on your right side.
Du kan delta i samtal om vardagliga händelser och välkända teman. Ex. -Do you like cakes? -Yes I do. Do you? - No I like ice-cream better. -What ice-cream do you like? - I like strawberry Samtalsdiagnos "Ask me - Tell me"
Kommunicera/ Skriva
 • En
 • En
 • En
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan skriva enkla ord och fylla i luckor i formulär. Ex. I, you, we Numbers, colours, weekdays have, do, not
Du kan skriva korta meddelanden, ex ett vykort. Kan skriva enkla meningar ex. I have a sister. I do not have a dog. It is sunny. Skrivdiagnos "Who are you?"
Du kan skriva en enkel text om ett känt ämne, ex ditt favoritlag. Du kan enkelt beskriva känslor och intryck. Ex. I love Modo because they have a cool arena. We hate being in our summerhouse because there are no computers.
Du kan skriva med visst flyt och och argumentera för eller emot i ett ämne. Du kan också i en text ge uttryck för dina åsikter och förklara dem. Skrivdiagnos "A place I like"
Ansvar för sitt lärande
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Fundera över vad du vill lära i engelska och vad som kan vara bra med att kunna Engelska Diagnos "What I like to do in english"
Hur bra är du på engelska? Vad behöver du träna mer? Självbedömning "How well can I do things in English"
När kan du tillräckligt med engelska? Varför ska man kunna engelska? Hur kan du träna engelska på egen hand? När har du nytta av det? Samtalsunderlag "What I think about learning English"
Hur väl kan jag prata bara engelska? Kan andra förstå och förstår du när någon pratar engelska. Vad kan du träna mer på? Kamratrespons samtal och skriva.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: