Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Geometri åk 9

Skapad 2018-11-29 11:14 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
En bedömningsmatris till arbetsområdet Geometri i åk 9.
Grundskola 9 Matematik

Bedömningen avser arbetsområdet Taluppfattning för åk 8 som beskrivs i en separat LPP.

F
E
C
A
Matematiska Begrepp
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven har förståelse för geometriska kroppar samt vissa av dess egenskaper. Eleven visar grundläggande förståelse för likformighet samt skala.
Eleven har god förståelse för geometriska kroppar och kan använda deras egenskaper i olika uppgifter. Eleven visar förståelse för likformighet och skala.
Eleven har djup förståelse för geometriska kroppar och deras egenskaper. Eleven kan föra underbyggda resonemang utifrån de matematiska begreppen.
Rutinuppgifter & Problemlösning
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan utföra enkla rutinuppgifter för att beräkna olika värden. Eleven kan beräkna volym samt använda likformighet.
Eleven kan utföra uträkningar i flera steg som kräver sammansatt information. Eleven kan beräkna volym i alla typer av kroppar samt använda likformighet och area-/volymskala.
Eleven kan genomföra rutinuppgifter med avancerade tal. Eleven kan se mönster och likheter och använda dessa i lösningar. Eleven kan beräkna volym i alla typer av kroppar samt använda likformighet och area-/volymskala i uppgifter som kräver flera steg.
Resonemangsförmåga
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan beskriva hur hen har kommit fram till en lösning på ett enkelt sätt i skrift samt ge förtydliganden i tal.
Eleven kan välja mellan olika lösningsmetoder och uttrycksformer samt tydligt visa i skrift och tal hur hen kommit fram till en lösning.
Eleven kan lösa avancerade uppgifter och problem genom att prova sig fram och väga lösningsmodeller mot varandra. Eleven visar strukturerat och tydligt, samt med lämpliga begrepp, hur hen kommit fram till en lösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: