👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav GRNSVAA

Skapad 2018-11-29 13:19 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Vuxenutbildning Svenska som andraspråk

Kunskapskrav för Svenska som andraspråk nationell delkurs 1

F
E
C
A
Läsa
Eleven uppnår ej samtliga krav för E.
Eleven kan läsa sakprosatexter och berättande texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan läsa sakprosatexter och berättande texter med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett relativt väl fungerande sätt. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Eleven kan läsa sakprosatexter och berättande texter med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett väl fungerande sätt. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Skriva
Eleven uppnår ej samtliga krav för E.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Tala
Eleven uppnår ej samtliga krav för E.
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande vardagsrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med ett relativt väl fungerande vardagsrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med ett väl fungerande vardagsrelaterat språk samtala om och diskutera varierade ämnen på ett välutvecklat sätt.