👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets väg

Skapad 2018-11-29 14:04 i Hälsinggårdsskolan F-6 Falun
Grundskola 4 – 6
Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Kemikalier och dess påverkan på miljö och samhälle
Kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
Du har grundläggande kunskaper och visar det genom att ge exempel.
Du har goda kunskaper och visar det genom att ge exempel och motiverar.
Du har mycket goda kunskaper och visar det genom att ge exempel och kan förklara samt motiverar orsak och verkan.
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
Du har grundläggande kunskaper och visar det genom att ge exempel.
Du har goda kunskaper och visar det genom att ge exempel och motiverar.
Du har mycket goda kunskaper och visar det genom att ge exempel och kan förklara samt motiverar orsak och verkan.
Biologiska sammanhang och begrepp i naturen, vattnets kretslopp
Hur vattnets kretslopp fungerar, från att solen värmer och vattnet avdunstar. Fuktigheten bildar moln som sedan förtätas och ger nederbörd. Avslutningsvis rinner nederbörden ner i sjöar och vattendrag, ytvatten, eller tränger sig igenom marken till grundvatten.
Du har grundläggande kunskaper och visar hur vattnets kretslopp fungerar genom att ge exempel och beskriver detta med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper och visar hur vattnets kretslopp fungerar genom att förklara och visar på enkla samband med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper och visar hur vattnets kretslopp fungerar genom att beskriva och förklara samt visar på samband med god användning av biologins begrepp.
Biologiska sammanhang och begrepp i naturen och i samhället, det mänskliga kretsloppet
Hur det mänskliga kretsloppet fungerar, vattnets andra kretslopp: det är hur vatten hanteras i vattenverk, vattentorn och reningsverk samt hur det samverkar med varandra i våra hem innan det ansluter sig till det naturliga kretsloppet.
Du har grundläggande kunskaper och visar hur det mänskliga kretsloppet fungerar genom att ge exempel och beskriver detta med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper och visar hur det mänskliga kretsloppet fungerar genom att förklara och visar på enkla samband med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper och visar hur det mänskliga kretsloppet fungerar genom att beskriva och förklara samt visar på samband med god användning av biologins begrepp.