Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i matematik vt åk2

Skapad 2018-11-29 14:25 i Östra skolan Falun
Bedömningsstöd från Skolverket VT åk2
Grundskola 2 Matematik

Skolverkets bedömingsstöd i matematik vt åk 2

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
1a Talrad ramsräkna
Räkna till jag säger stopp' 100 godtagbart
Räkna till jag säger stopp 115 godtagbart
2 Talrad räkna uppåt
Räkna från 26 fortsätt tills jag säger stopp stoppa vid 40
Räkna från 79 stoppa 101
Räkna från 996 stoppa 1007
3 Talrad räkna nedåt
Räkna ned från 15
Räkna ned från 28 stoppa vid 19
Räkna ned från 314 stoppa vid 295
4 Talrad efter
Vilket tal kommer efter A. 39 B. 76
Vilket tal kommer efter A. 89 B.199
Vilket tal kommer efter A. 859 B. 1389
5 Talrad före
Vilket tal kommer före? A. 29 B. 34
Vilket tal kommer före? A.89 B. 120
Vilket tal kommer före? A. 200 B.1000
6 Stegräkning
Räkna 10 steg, börja på 0 100 Godtagbart
Räkna 5 steg, börja på 0 50 Godtagbart
Räkna 10 steg, börja på 112 Godtagbart 172
7 Antalskonstans
6 föremål Hur många är det? Sprid ut, hur många är det nu?
8 Subitisering, uppskatta
.
Använd 11 dolda föremål. Låt titta i 2 sek. Täck över. Hur många var det? Visa och låt räkna
Använd 18 dolda föremål. Låt titta i 2 sek. Täck över. Hur många var det? Visa och låt räkna
Vilket tiotal ä närmast 59? Vilket hundratal är närmast 375? Vilket tusental är närmast 2089?
9 Minskning
Säg en räknehädelse som passar till 5-2 Hur mycket är 9-7? Hur tänkte du?
Säg en räknehädelse som passar till 15-4 Hur mycket är 19-17? Hur tänkte du?
Säg en räknehädelse som passar till 31-7 Hur mycket är 52-49? Hur tänkte du?
10 Fler
Ta fram 13 föremål Hur många är det om det är 3 fler? Hur tänkte du?
Ta fram 15 föremål Hur många är det om det är 8 fler? Hur tänkte du?
Hur mycket är 7 fler än 34? Hur tänkte du?
10 Färre
Här är 13 föremål, hur många är det om det är 3 färre? Hur tänkte du?
Här är 15 föremål, hur många är det om det är 7 färre? Hur tänkte du?
Hur mycket är 6 färre än 53? Hur tänkte du?
11 Uppdelning av tal
Visa mellan 4-10 föremål, ex 6. Göm 3 av 6 föremål. Hur många har jag gömt? Hur tänkte du?
Visa mellan 10-19 föremål, ex 11 Göm 6 av 11 föremål. Hur många har jag gömt? Hur tänkte du?
Oscar har 20 kr, han ger 4 kr till Anna då har de lika mycket. Hur många kronor hade Anna från början? Hur tänkte du?
12 Hälften
Vad är hälften av 6? Hur tänkte du?
Vad är hälften av 12? Hur tänkte du? Vad är hälften av 50? Hur tänkte du?
Förklara vad hälften betyder Använder eleven tal eller har eleven en generell förklaring.
12 Dubbelt
Vad är dubbelt så mycket som 4? Hur tänkte du?Lisa är 5 år, Emir är dubbelt så många år som Lisa. Hur många år är Emir? Hur tänkte du?
Vad är dubbelt så mycket som 100? Hur tänkte du? Vad är dubbelt så mycket som 15? Hur tänkte du?
Förklara vad dubbelt betyder Använder eleven tal eller har eleven en generell förklaring.

Bedömningsstöd VT 19 Skriftlig del

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
1a) Talraden före
1b) Talraden efter
2 Talföljd
3 Tallinje
4 Dela upp tal
5 Storleksordna tal
6 Likhetstecknet addition
7 Likhetstecknet subtraktion
8 Likhetstecknet addition
9. Problemlösning
10. Beräkningar addition och subtraktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: