👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP delprov A åk 6

Skapad 2018-11-29 15:35 i Essingeskolan Stockholm Grundskolor
Betyget gäller ETT av de tre delproven på nationella proven i engelska. De övriga två delarna "Reading/Listening Comprehension" och "Essay" äger rum och bedöms under vårterminen.
Grundskola 6 Engelska

Betyget gäller ETT av de tre delproven på nationella proven i engelska. De övriga två delarna "Reading/Listening Comprehension" och "Essay" äger rum och bedöms under vårterminen.
Ur Skolverkets bedömningsmaterial:
Följande bedömningsfaktorer ges "som stöd för analysen vid en helhetsbedömning och ska ses som olika aspekter av kvaliteter i talat språk". (s.14) Innehåll:
- begriplighet och tydlighet – fyllighet och variation – olika exempel och perspektiv – sammanhang och struktur – anpassning till syfte, mottagare och situation Språk och uttrycksförmåga; Kommunikativa strategier:
– för att utveckla och föra samtal vidare – för att lösa språkliga problem genom t ex omformuleringar, förklaringar och förtydliganden Flöde (flyt och ledighet) Omfång, variation, tydlighet och säkerhet – vokabulär, fraseologi och idiomatik – uttal och intonation – grammatiska strukturer Anpassning till syfte, mottagare och situation

F
E
D
C
B
A
Ditt betyg på Delprov A