Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Bedömningsmatris för novell

Skapad 2018-11-30 09:28 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Textgenrer - Att skriva novell
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Bedömning av processen och resultatet av att skriva en novell på svenska.

Uppgiften var att skriva en novell på 2-4 sidor med gestaltande beskrivningar, god inledning och avslutning, konflikt och lösning av denna, samt att hålla sig till begränsningar i tid och rum,

Innehåll

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Konflikten
Novellens handling / intrig är i huvudsak trovärdig och hållbar.
Novellens handling / intrig är relativt trovärdig och hållbar.
Novellens handling / intrig är trovärdig och hållbar.
Gestaltande beskrivningar
I texten finns enkla gestaltande beskrivningar.
I texten finns passande gestaltande beskrivningar.
I texten finns välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar.

Språkligt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur
Dramaturgin är enkel, men ändå urskiljbar och passar i huvudsak till texten. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Dramaturgin är relativt passande, t.ex genom att vara komplex. Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar.
Dramaturgin är passande genom att vara komplex Texten är sammanhängande och välstrukturerad
Textbindning
Textbindningen är enkel men fungerande.
Textbindningen är utvecklad
Textbindningen är välutvecklad
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Helhetsbedömning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Texten är ett försök till en novell. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och situation.
Texten fungerar relativt väl som en novell. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och situation.
Texten fungerar väl som en novell. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: