Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris, Teknik, åk 9, Lsär 11

Skapad 2018-11-30 11:21 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundsärskola 7 – 9 Teknik

Genomfört arbetsområdet
E
C
A
Tekniska lösningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan bidra till resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse.
Eleven kan föra enkla resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse.
Liknande lösningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven ger också något exempel på andra liknande lösningar.
Eleven ger också några exempel på andra liknande lösningar.
Eleven ger också några exempel på andra liknande lösningar.
Rörliga delar som samverkar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom medverkar eleven i att undersöka och beskriva föremål med rörliga delar som samverkar, och bidrar till resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett delvis fungerande sätt föremål med rörliga delar som samverkar, och för enkla resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett väl fungerande sätt föremål med rörliga delar som samverkar, och för välutvecklade resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Hållfasta & stabila konstruktioner
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven medverkar också i att undersöka och beskriva föremål med hållfasta och stabila konstruktioner och bidrar till resonemang om hur de är uppbyggda.
Eleven undersöker och beskriver på ett delvis fungerande sätt föremål med hållfasta och stabila konstruktioner och för enkla resonemang om hur de är uppbyggda.
Eleven undersöker och beskriver på ett väl fungerande sätt föremål med hållfasta och stabila konstruktioner och för välutvecklade resonemang om hur de är uppbyggda.
Vardagligt problem
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan bidra till att utforma förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven kan utforma enkla och delvis underbyggda förslag till hur vardagliga problem kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven kan utforma välutvecklade och väl underbyggda förslag till hur vardagliga problem kan lösas med hjälp av teknik.
Konstruktionsarbeten
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån instruktioner eller förebilder medverkar eleven i att genomföra konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven på ett delvis fungerande sätt konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven på ett väl fungerande sätt konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas.
Materialens egenskaper
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven bidrar också till resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
Eleven för också enkla resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
Eleven för också välutvecklade resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.

Genomfört arbetsområdet
E
C
A
Dokumentationer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet med olika uttrycksformer och medverkar i att beskriva intentionen med arbetet.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med olika uttrycksformer och beskriver på ett delvis fungerande sätt intentionen med arbetet.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med olika uttrycksformer och beskriver på ett väl fungerande sätt intentionen med arbetet.
Redskap & teknisk utrustning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven medverkar i att på ett säkert och ändamålsenligt sätt använda redskap och teknisk utrustning för kommunikation, informationssökning och andra användningsområden.
Eleven använder på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt redskap och teknisk utrustning för kommunikation, informationssökning och andra användningsområden.
Eleven använder på ett säkert och ändamålsenligt sätt redskap och teknisk utrustning för kommunikation, informationssökning och andra användningsområden.
Använda manualer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom medverkar eleven i att använda manualer för att få utrustningen att fungera.
Dessutom använder eleven manualer på ett delvis fungerande sätt för att få utrustningen att fungera.
Dessutom använder eleven manualer på ett väl fungerande sätt för att få utrustningen att fungera.
Olika val av tekniska lösningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan bidra till resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: