Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov svenska och svenska som andra språk i åk 9 A-delen

Skapad 2018-11-30 11:32 i Palmbladsskolan Uppsala
Bedömning av den muntliga delen av nationella provet i svenska i åk 9
Grundskola 7 – 9 Svenska

Bedömningsmatris

Presentera

E
C
A
Innehåll
Eleven läser sammanfattningen.
--------------------------.--------
-----------------------------------
Innehåll
Framför egna tankar om texten utifrån "Frågor att fundera över" med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Framför egna tankar om texten utifrån "Frågor att fundera över" med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Framför egna tankar om texten utifrån "Frågor att fundera över" med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Innehåll
Presenterar diskussionsfrågan
Kommunikation
Visar viss anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Visar relativt god anpassning till mottagaren genom att t.ex. titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/ engagerat sätt.
Visar god anpassning till mottagaren genom att t.ex. titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Språk
Använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval.
Använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval.
Använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval.

Leda diskussion

E
C
A
Struktur
Initierar diskussionen
Struktur
Fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt.
Fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt
Fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt
Struktur
Återför diskussionen till ämnet vid behov
-----------------------------------
Struktur
Avslutar diskussionen inom tiden
---------------------------
---------------------------------
Struktur
Gör ett försök till sammanfattning av diskussionen
Gör en rimlig sammanfattning av diskussionen
Gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen

Delta i diskussion

E
C
A
Innehåll
Framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument
Framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument
Framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument
Kommunikation
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt.
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt.
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang.
Praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang.
Praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: