Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris, Teknik, Lsär11, åk 6

Skapad 2018-11-30 11:55 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundsärskola 4 – 6

Genomfört arbetsområdet
E
C
A
Föremål
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan bidra till resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
Naturen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven ger också något exempel på föremål där människan har härmat naturen.
Eleven ger också några exempel på föremål där människan har härmat naturen.
Eleven ger också några exempel på föremål där människan har härmat naturen.
Undersöka & beskriva
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom medverkar eleven i att undersöka och beskriva föremål med enkla mekanismer och bidrar till resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett delvis fungerande sätt föremål med enkla mekanismer och för enkla resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett väl fungerande sätt föremål med enkla mekanismer och för välutvecklade resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Vardagligt problem
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan bidra till att utforma förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven kan utforma enkla förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven kan utforma välutvecklade förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Konstruktionsarbeten
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån instruktioner eller förebilder medverkar eleven i att genomföra enkla konstruktionsarbeten.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven enkla konstruktionsarbeten på ett delvis fungerande sätt.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven enkla konstruktionsarbeten på ett väl fungerande sätt.

Genomfört arbetsområdet
E
C
A
Materialens egenskaper
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven bidrar också till resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
Eleven för också enkla resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
Eleven för också välutvecklade resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
Dokumentationer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet.
Redskap & teknisk utrustning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven medverkar i att använda redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven använder redskap och teknisk utrustning på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven använder redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tekniska lösningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan bidra till resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra enkla resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: