👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg NP Engelska år 9

Skapad 2018-12-02 11:23 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Betyget gäller ETT av de tre delproven som sedan sammanvägs till helhetsbetyget för NP i engelska. De två delarna "Reading/Listening Comprehension" och "Essay" äger rum och bedöms under vårterminen.
Grundskola 9 Engelska

Ur Skolverkets bedömningsmaterial:
Följande bedömningsfaktorer ges "som stöd för analysen vid en helhetsbedömning och ska ses som olika aspekter av kvaliteter i talat språk". (s.16) Innehåll:
- begriplighet och tydlighet – fyllighet och variation – olika exempel och perspektiv – sammanhang och struktur – anpassning till syfte, mottagare och situation Språk och uttrycksförmåga; Kommunikativa strategier:
– för att utveckla och föra samtal vidare – för att lösa språkliga problem genom t ex omformuleringar, förklariingar och förtydliganden Flyt och ledighet Omfång, variation, tydlighet och säkerhet – vokabulär, fraseologi och idiomatik – uttal och intonation – grammatiska strukturer Anpassning till syfte, mottagare och situation

F
E
D
C
B
A
Ditt betyg på Delprov A