👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Svenska Skriva Saga

Skapad 2018-12-03 08:39 i Kapareskolan A-D Kungsbacka Förskola & Grundskola
Bedömningsmatris i svenska åk 7 för momentet skriva (saga)
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska

Bedömningsmatris i svenska åk 7 för momentet skriva (saga)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
nivå 4
Koppling till uppgiften
Texten fungerar ännu inte som en saga.
Texten fungerar i huvudsak som en saga.
Texten fungerar relativt väl som en saga.
Texten fungerar väl som en saga.
Struktur
Sagans dramaturgi är otydlig.
Sagans dramaturgi är enkel.
Sagans dramaturgi är relativt komplex.
Sagans dramaturgi är komplex.
Struktur
Texten är osammanhängande.
Sagan är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Sagan är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik.
Sagan är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning och rubrik.
Språk och stil
Ordvalet är begränsat och/eller olämpligt.
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i sagan.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i sagan väl.
Språk och stil
Meningsbyggnaden fungerar inte.
Menings- byggnaden fungerar i huvudsak.
Menings- byggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Menings- byggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Språk och stil
Tempusbruket förstör förståelsen av sagan.
Tempusbruket förstör inte förståelsen av sagan.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av sagan.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven har svårt att följa skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.